kliknij  Wizfon.pl

Kategorie

Wiadomości

Regulamin sprzedaży wysyłkowej firmy Wizfon-4
Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację poniższych warunków:

Właściciel sklepu: 

 P.P.H. WIZFON-4  D. Jasiczek & G. Jasiczek Spółka Jawna

ul. Wilcza 1e,1f,1g ( garażowiec )

71-660 Szczecin

tel. 91 48-26-486, tel/fax 91 48-20-441

NIP: 8520404601; Regon: 810537546; KRS: 0000098676

Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Królowej Korony Polskiej 31 Szczecin


info@wizfon.pl       www.wizfon.pl     GG: 2579487

Nasze konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła

13 9396 0007 2002 0017 6170 0001

1. Wizfon.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internetowej jak i w miejscu działalności firmy.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej, telefonicznie oraz poprzez fax.

3. W celu złożenia zamówienia internetowego należy posiadać założone konto na stronie wizfon.pl .

4. Podczas rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży

6. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do serwisu.

UWAGA. Strona - TESTOWA W PRZEBUDOWIE O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM , dlatego prosimy NIE dokonywać płatności BEZ uprzedniego otrzymania wiadomości e-mail, czy też  kontaktu ze sprzedawcą, potwierdzającej przyjęcie zamówienia i kwotę należności z wysyłką potwierdzoną oddzielnym e-mailem, wysłanym przez pracownika Wizfon.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Płatnośc :

Przy składaniu zamówienia Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności PRZELEW, PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE, PRZEDPŁATA, GOTÓWKA.

- PRZELEW - klient ma ustalony termin płatności

- PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE -  kontrahent decyduje się na zapłatę gotówką za towar wraz z kosztami wysyłki i pobrania należności wprost kurierowi dostarczającemu mu zamówiony towar.

- PRZEDPŁATA - Klient otrzymuje fakturę PRO FORMA i na jej podstawie wpłaca pieniądze na nasze konto, po otrzymaniu wpłaty realizowana jest wysłyka towaru.

- GOTÓWKA - Klient płaci za zamówienie na miejscu w siedzibie firmy

8. Po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji. O stanie realizacji zamówienia informujemy za pomocą maila. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów w zamówieniu i wpłynięciu ewentualnej przedpłaty w zależności od formy płatności. Przy przedpłacie na wpływ czekamy 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje przesunięte do anulowania.

9. Staramy się, aby czas realizacji był jak najkrótszy, jednak nie pracujemy w soboty i niedziele, dlatego do obsługi zamówienia złożonego w piątek wieczorem, w sobotę lub niedzielę możemy przystąpić dopiero w poniedziałek. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 48 godzin od momentu przystąpienia przez nas do realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym, niedostępności części towarów objętych zamówieniem - towar wycofany, brak u dostawcy, błąd na stronie,  sprzedawca proponuje towar zamienny, aktualnie dostępny i informuje niezwłocznie o tym kupującego e-mailem, telefonicznie i oczekuje na decyzję odnośnie realizacji.

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wysyłka poza granice Polski jest wyceniana indywidualnie. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera to 1 - 5 dni. Szczegóły dotyczące opłaty za przesyłkę i ewentualne koszty pobrania należności zostają podane na zestawieniu w trakcie finalizacji składania zamówienia oraz na fakturze pro-forma. Opłata za przesyłkę jednej paczki, w zależności od wybranej firmy i sposobu dostarzcenia wynosi od 15.00 PLN do 41,20 PLN brutto, w zależności od jej masy i gabarytów.  Koszty pobrania to 3,69 PLN brutto, niezależnie od wartości przesyłki.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich z dodanym podatkiem VAT. W przypadku zmiany ceny produktu w złożonym zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu tego produktu. W przypadku wzrostu cen w zamówionych przez Klienta produktach, Klient ma prawo anulowania zamówienia.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

13. W momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy P.P.H. WIZFON-4 Sp. j., a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku braku towaru występującego w zamówieniu oraz w przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków, tj. w szczególności: odmowy przyjęcia zamówionych towarów, nieodebrania zamówionego towaru, odmowy zapłaty za zamówiony towar.

14. Należność za zamówione towary przy płatnoścuiach przelewowych  Kupujący reguluje przelewem bankowym na konto:

P.P.H. WIZFON-4 Sp. j..

Nr konta bankowego P.P.H. WIZFON-4 Sp. j.:

*Bank Spółdzielczy Rzemiosła *

*13-9396-0007-2002-0017-6170-0001*

15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia P.P.H. WIZFON-4 Sp. j., są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

17. Kontrahent ma prawo do odstąpienia od umowy, czyli dokonania zwrotu kupionego za pośrednictwem naszego e-Sklepu towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.  Dotyczy to zakupu realizowanego wysyłkowo, dokonywanego przez kontrahenta detalicznego (konsumenta), nie dotyczy to natomiast podmiotów gospodarczych (firm).

18. Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.

19. Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem, że towar nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 17 i znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

20. Zwracany towar należy wysłać do firmy Wizfon-4 na własny koszt. Do przesyłki prosimy dołączyć kopię dokumentu zakupu otrzymanego z towarem oraz
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Druk oświadczenia dostępny tutaj. P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, lub zaoferuje do wyboru inny dostępny po uprzednim ustaleniu z Kontrahentem.

21. P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

22. Wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta przez 24-miesiące, z wyjątkiem produktów, na które producent udziela gwarancji na inny okres. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz od producenta. Szczegóły dotyczące okresu gwarancji są umieszczone na karcie każdego towaru.
 
23. Reklamacje rozpatrywane będą natychmiast po ich dostarczeniu do siedziby firmy Wzifon-4. Towar niesprawny lub uszkodzony z przyczyn leżących po stronie P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. lub tkwiących w rzeczy sprzedanej zostanie - wg wyboru P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. - naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, lub zaoferuje do wyboru inne dostępne towary.

24.  P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. szczególną uwagę zwraca na:

"Plomby" gwarancyjne - nie mogą być zerwane lub uszkodzone.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zalaniami.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem.

Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami.

Urządzenie, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

25. Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia oraz kompletny towar. Druk karty zgłoszenia dostępny tutaj.


26. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.